Jelikož dnes mezi lidmi panuje velký zmatek o tom, k čemu která pojistka na blbost vlastně slouží, rozhodl jsem se sepsat krátký a přehledný článek který jednou pro vždy vysvětlí druhy těchto pojištění. V kostce dnes existují tyto 3 typy pojistek na blbost:

Odpovědnost z běžného občanského života

 Jedná se o krytí škod třetím osobám v běžném občanském životě. Může být sjednaná samostatně nebo jako součást pojištění nemovitosti či domácnosti nebo dokonce u některých pojišťoven i jako součást životního pojištění. Uveďme si hned několik příkladů: Pokud mám psa, který se mi utrhne z vodítka při procházce a vběhne pod kola automobilu, mohu se jak rozloučit se svým domácím mazlíčkem tak v situacích, kdy toto pojištění nemám i s tučnou sumou peněz jako odškodnění poškozenému vozidlu. Dalším příkladem může být to, že vrazím na ulici do člověka, kterému spadne mobilní telefon na zem a rozbije se display, v tomto případě ode mě může opět požadovat odškodnění. Tento druh pojistky obsahuje dva parametry a to limit pojistného plnění, který se pohybuje v řádech miliónu korun a spoluúčast, která se pohybuje v řádech tisíců korun. V mnoha případech se vztahuje na všechny členy domácnosti včetně dětí.

Odpovědnost zaměstnance vůči zaměstnavateli

Pojistka na blbost vůči zaměstnavateli slouží k náhradě újmy, kterou případně způsobíte svým neúmyslným jednáním jako ušlý zisk svému zaměstnavateli formou poškození jeho majetku nebo chybného výkonu své práce. Jako příklad si uveďme situaci, kdy řídíte firemní vozidlo, které má sice majitel jak zákonně tak i nejčastěji havarijně pojištěno, nicméně na každé havarijní pojistce je spoluúčast. Pokud řídíte nějaké novější auto, může i tato spoluúčast dělat desítky tisíc korun, které po Vás zaměstnavatel může požadovat. Dalším příkladem může být ztráta nebo odcizení firemního zařízení, jako například notebook nebo ztráta svěřených předmětů jako jsou bezpečnostní klíče od budov podniku zaměstnavatele apod. Je zde opět limit, který by měl být nastavený na 4,5 násobek Vaší hrubé mzdy. To je maximální částka, kterou po Vás může dle §255 zákoníku práce zaměstnavatel požadovat ať už je škoda jakkoliv vysoká. Obsahuje rovněž spoluúčast, která je nejčastěji udávaná v %.  Může se jednat o pojistku, která nekryje škody na vozidle zaměstnavatele, dále o pojistku která kryje i tyto škody a jako třetí, nejdražší a to je pojistka pro řidiče z povolání, kde je pochopitelně největší riziko škody díky tomu, co se dnes děje na silnicích. Vždy je potřeba mít sjednaný správný typ!

Odpovědnost z provozu podnikání

Zde se jedná o krytí škod, které způsobí člověk jako firma nebo jako osoba samostatně výdělečně činná. Dejme tomu, že dělám jako živnostník zednické práce. Pokud si mě někdo objedná, může se stát spousta nechtěných událostí při výkonu povolání, jako například poškození jiných částí bytu při manipulaci s nářadím, poškození elektroniky jako například pád televize, chybné vykonání zakázky v rozporu s přáním zákazníka apod. Dále může dojít rovněž k poškození majetku nebo zdraví úplně jiné osoby. Do této kategorie pojistky patří například i situace, kdy ke svému podnikání využívám půjčené vybavení od velkých firem a to poškodím. Opět jde zde limit, který může být jak v jednotkách milionů korun, tak je ve stovkách milionů, podle potenciální hrozby škody nebo velikosti firmy a jako u všech ostatních typů, figuruje zde i spoluúčast.

Závěr

Nyní již víme, jaké tipy pojistek na blbost existují a k čemu slouží. Rád bych závěrem zdůraznil, že typy pojistek, které jsme rozebrali se navzájem vylučují a jedna nemůže nahradit druhou, jelikož každá slouží k něčemu jinému. Často za mnou klienti chodí s přesvědčením, že mají pojistku na blbost a že se vztahuje takříkajíc na všechno. Teď již víme, že opak je pravdou. Doporučuji tedy probrat Vaše dokumenty, abyste měli jistotu, že máte tu správnou. V případě že nemáte sjednanou alespoň odpovědnost z běžného občanského života, doporučuji se obratem poradit s odborníkem a sjednat nápravu. Pohybuje se cenově řádově okolo stovek korun ročně a to je suma, kterou by měl dle mého skromného názoru obětovat každý pro klidnější spánek. Člověk se ani nenaděje a může dojít k žalobě ze strany poškozeného formou statisícových částek a tehdy je dobré mít pevnou půdu pod nohama.

Máte dotazy ke konkrétní problematice?

Neváhejte se mi ozvat pro bezplatnou konzultaci.

Kontaktovat e-mailem

Kontaktovat telefonem

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *