V předchozím článku jsem se pokusil nastínit největší chyby, který se lze při sjednávání životního pojištění dopustit. Dnes si však rozebereme, na co všechno se lze v životní pojistce připojistit a hlavně si vysvětlíme, co každé z jednotlivých připojištění znamená v praxi. Jsem totiž toho názoru, že pokud člověk, který tento produkt řeší, není z oboru bankovnictví či pojišťovnictví, nenapadne ho na první pohled, co se skrývá například pod připojištěním Trvalých následků s progresivním plněním 500% od 0,001%. 

Pojďme si tedy rozebrat jednotlivá připojištění:

Smrt

Zde by se na první pohled mohlo zdát, že připojištění smrti je jasná záležitost a pokud si jej sjednám, pojišťovna v případě smrti vyplatí pojistnou částku určené osobě ve smlouvě. V praxi se však často setkávám s tím, že klienti sice mají sjednanou vysokou částku na smrt, kterou do smlouvy požadovali zahrnout, nicméně nejedná se o připojištění smrti z jakýchkoliv příčin, ale například pouze o smrt úrazem nebo dokonce jen smrt úrazem v dopravní nehodě. Jedná se o podmnožiny hlavního připojištění smrti, které jsou několikanásobně levnější a umožňují tím pádem sjednat mnohem vyšší pojistnou částku, šance že dojde k jejich plnění je však vzhledem k tomu že smrt úrazem je v ČR cca 4% všech smrtí, mizivá. Pokud v tomto případě klient zemře například vlivem rakoviny, pojišťovna nevyplatí ani korunu, jelikož se nejednalo o úraz. Doporučuji tedy každému zkontrolovat, jaký druh tohoto připojištění ve smlouvě má. Pokud by totiž nedej bože došlo na tuto situaci, budou pozůstalí velmi nemile překvapeni verdiktem pojišťovny, každopádně pozdě.

není známo.png

Invalidita

Další, neméně důležité riziko, které pojišťovny nabízí. Opět skrývá velmi mnoho podmnožin krytí, které uměle pojistnou smlouvu zlevní, avšak může to být velkým hazardem. Dle statistiky níže z ČSSZ jsou nejčastější příčiny posuzování invalidity zejména nemoci a to v různých stupních. V pojistných smlouvách klientů se ale setkávám s tím, že mají kryté pouze některé stupně Invalidity ze všech 3. do kterých mohu dnes jako klient spadnout. Nejen, že je to jako sázka do loterie, jelikož pokud dojde na těžkou životní situaci, nejsem schopen předem říci, jaký stupeň mi ČSSZ zrovna přizná, častokrát ale však nacházím ve smlouvách připojištění pouze Invalidity úrazem. To se však účinkem míjí úplně, jelikož jsme dnes nejčastěji invalidní z více než 90% nemocí a v této situaci by pojišťovna opět neplnila. Zde je tedy opět dobré překontrolovat, které stupně a z jakých příčin a na jakou pojistnou částku mám sjednáno, jelikož Invalidita ve smlouvě nemusí nutně znamenat ve všech podáních to stejné.

Graf.jpg

zdroj: cssz.cz

Trvalé následky úrazu

Zde se již nemusíme bavit o příčinách nemoci nebo úrazu, jelikož toto připojištění se již podle názvu týká pouze úrazů a to těch, které způsobí trvalý následek. Jednotlivá číslo v násobcích %, které zmiňuji v úvodu příspěvku znamenají, jak velký násobek z pojistné částky mohu od pojišťovny získat a druhý údaj v % znamená, za jak malý trvalý následek dostanu od pojišťovny už nějaké peníze. Tyto čísla jsou dle mého názoru však kosmetickým detailem, jelikož největší roli zde hraje hlavně pojistná částka. Tu je vždy dobré nastavovat s ohledem na příjem klienta nebo rodiny, ostatně jako všechna ostatní připojištění. Často je však situace taková, že pojišťovny přes své pracovníky na pobočce nerozlišují mezi klientem, který vydělává 30.000,- měsíčně a živí rodinu a mezi studentem, který si jde občas zahrát volejbal a sjednávají naprosto identické pojistné částky. Doporučuji tedy rovněž kontrolu, zejména pokud máte nějakou starší pojistnou smlouvu ještě v době, kdy ji sjednávali například rodiče, pojistná částka z velké části nebude odpovídat dnešním potřebám.

není známo_1.png

zdroj: finpos.cz

Denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu

Z mého pohledu se jedná o doplňkové připojištění, jelikož v situaci, kdy jej mohu čerpat nemusí být nutně ohrožen můj příjem. Pokud si například při rekreačním sportu zlomíte nohu, pojišťovně stačí lékařské zprávy z průběhu léčení bez nutnosti pracovní neschopnosti a vyplatí Vám podle sjednané pojistné částky ,,bolestné” za útrapy spojené s úrazem. Výplata probíhá podle tabulek pojišťoven, kde mají uvedené doby léčení za jednotlivé úrazy a pojistné částky, kterou mám ve smlouvě sjednanou. Příklad: Pokud si například vymknu kotník, nejčastější doba léčby podle pojišťoven je 21 dní a pokud mám sjednanou pojistnou částku 300,-/den, dostanu vyplaceno 6.300,-. Pokud nejsem nucen jít na pracovní neschopnost, jedná se o peníze ,,na přilepšenou”. Z tohoto důvodu se nejedná o nezbytné připojištění, ale o nástavbové, na které když zbydou finance, je možno je použít.

Hospitalizace

Jedná se o obdobné připojištění jako výše, nicméně zde je již podmínkou, aby dotyčný ležel v nemocnici. Počítá se podle dní, které v nemocnici strávím krát opět pojistná částka na den. Pravděpodobnost situace, kdy však z tohoto připojištění pojišťovna vyplácí velké peníze je velmi malá. Pokud totiž budu mít drobný či klidně i vážnější úraz, nemocnice mě většinou ten den ošetří, vybaví a pošle do domácího léčení čímž toto připojištění končí. Jiná situace je, pokud se jedná o nějakou komplikovanější operaci a strávím v nemocnici několik dní, ať už je to slepé střevo nebo například porod. Tehdy lze získané peníze od pojišťovny použít například jako kompenzaci doplatku za nadstandartní pokoj nebo například u připojištěných dětí jako kompenzaci ušlého zisku v práci nebo nákladů spojených s hospitalizací. Každopádně opět se jedná o drobnější připojištění, které pokud ve smlouvě není obsaženo, nemusí to být nutně tragédie. Opět lze sjednat jak úrazem, tak nemocí, kdy důležitější je nemoc.

Pracovní neschopnost

Zde je to úplně opačná situace. Připojištění pracovní neschopnosti vnímám společně s rizikem Smrti a Invalidity jako jedno z nejdůležitějších. Kryje nám totiž záda v situacích, kdy nastane výpadek platu na několik měsíců a jelikož na pracovní neschopnosti dochází ke krácení platu na 60%, následky mohou být při jeho zanedbání fatální. Pokud mi například bude diagnostikovaná rakovina, může se jednat o pracovní neschopnost na několik měsíců nebo i jednoho roku, kdy se již řeší potenciální přiznání invalidního důchodu a to jsou již statisícové výpadky platu. Pojistné plnění probíhá tak, že se opět sjednává pojistná částka na den a ta se počítá násobkem za ,,odmaroděné” dny. Pojišťovny však mají určitou čekací dobu, po kterou mi žádná kompenzace nenáleží a ta bývá nejčastěji 29 dní. Teprve po uplynutí této doby začíná fungovat s výjimkou některých pojišťoven, které vyplácí zpětně od 1. dne, pokud lhůtu jednoho měsíce překročím. Pojištění lze opět sjednat jak úrazem, tak nemocí, kdy zde doporučuji obě varianty.

Závažná onemocnění

Toto připojištění funguje zcela odlišně. Pojišťovny mají seznam závažných chorob, které jsou ochotny zaplatit a pokud se onemocněním trefím do jedné z nich, pojišťovna vyplácí sjednanou pojistnou částku. Pokud však klient má dobře sjednané riziko pracovní neschopnosti a Invalidity, tak i v případě diagnostikované rakoviny má zajištěnou dostatečnou kompenzaci ztráty výdělku a připojištění vážných chorob může sloužit jako peníze navíc. Jelikož se musím v případě onemocnění trefit do přesné diagnózy, dávám přednost rizikům Invalidity a Pracovní neschopnosti, nicméně pokud zbývají prostředky na dražší smlouvu, je možno využít i tohoto připojištění.

Závěr

Věřím, že dnešní článek Vám pomůže v orientaci ve Vaší pojistné smlouvě. Díky tomu, že každá pojišťovna má svou šablonu smlouvy a svou rétoriku, jak každé připojištění popisuje, je často velmi složité zjistit, za co dnes měsíčně platím. Často se totiž bohužel stává, že k podrobnému rozboru toho, na co jsem nebo nejsme pojištěn dochází u klientů až když se něco stane a tehdy již částku, kterou od pojišťovny obdržím nebo neobdržím, nemohu nijak ovlivnit.

Máte dotazy ke konkrétní problematice?

Neváhejte se mi ozvat pro bezplatnou konzultaci.

Kontaktovat e-mailem

Kontaktovat telefonem

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *